Freja eID+

E-legitimera er oberoende av banken

Ta täten och låt era användare och kunder identifiera sig med nya Freja eID+

Som första återförsäljare kan vi erbjuda företag, myndigheter och systemleverantörer enkel och smidig anslutning. Freja eID+ är ett nytt friskt tillskott i inloggningsvärlden – och till vår redan tunga tjänsteportfölj.

Med Freja eID+ kan era kunder och användare logga in, skriva under och kommunicera via en säker och användarvänlig mobilapp. Inloggningen kan även ske med smidig QR-kod och användaren inte behöver vara ansluten till en bank då verifikationen av certifikatet sker via ATG-ombud.

 

Godkänd av DIGG

Freja eID+ har en hög tillitsnivå och är godkänd av den statliga myndigheten DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Läs mer om Freja eID och Freja eID+ på deras webbplats

Vi erbjuder även stöd för BankID som enskild lösning eller som paket med Freja eID+.

Läs mer om BankID

Kontakta oss gärna för beställning och mer information!

Telefon: 018-481 19 00
E-post: info@e-identitet.se