Vad är API news 900x560

Vad är API?

Application Program Interface förkortas API och är ett uttryck som är väl etablerat och centralt inom kodningsarbete.

Men vad betyder API egentligen?

API är ett slags protokoll som används för att program, system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna prata med varandra, en slags tolk som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.

Hur fungerar det?

Ett API fungerar som en bro mellan olika program, eller som byggstenar som kan användas tillsammans med varandra för att underlätta användningen av en viss funktionalitet. Med byggstenarna behöver inte hjulet uppfinnas varje gång och ju fler byggstenar – eller endpoints – som finns tillgängliga och som kan kopplas ihop, desto fler projekt och coola lösningar kan byggas.

Exempel 1. Ett program på datorn snackar med operativsystemet

API:er finns även i en dator. Exempelvis kommunicerar ditt ordbehandlingsprogram med ditt operativsystem när du vill skriva ut något på din skrivare. Kommunikationen sker då via operativsystemets API.

Programmet säger: ”Hallå operativsystemet, jag vill skriva ut den här artikeln om API:er.” Operativsystemet svarar: ”Fixar det, jag snackar med skrivaren.” Därefter beordras skrivaren att printa ut artikeln.

API:er gör att program som är bra på en sak får göra just den saken. Operativsystem är bra på att hantera flera program samtidigt och på att snacka med bland annat skrivaren. Program som ord- eller bildbehandlingsprogram kan då koncentrera sig på att göra vad de gör bäst, till exempel göra fet eller kursiv text i olika typsnitt.

Exempel 2: En app hämtar information eller funktioner från en annan app

Appar är program som kan prata med olika systems API:er för att hämta ut information. Det sker enligt API:ets regler som säger till appen: ”Så här ska du prata för att jag ska förstå och så här förstår du det svar som jag kommer skicka tillbaka.”

Ofta behöver man identifiera användaren för att logga in i en app eller mot ett system och då ställs krav på inloggningslösning som kan bekräfta att du är du, det vill säga autentisera en användares verkliga identitet. Vanligast är BankID, men det finns fler alternativ, till exempel Freja eID+ som inte kräver att användaren innehar ett bankkonto.

 

Vad är skillnaden på öppna och stängda API:er?

Man kan säga att ett öppet API betyder att någon, kanske en myndighet eller ett företag, låter andra använda utvalda delar av sin data. Till exempel kan ett flygbolag låta andra använda tidtabeller och uppdaterad reseinformation för att göra mobila appar. De alltså öppna för andra att använda, ibland fritt – ibland mot en avgift.

Ett stängt API betyder att man använder ordnade strukturer för att hantera data exempelvis internt i en organisation. Ett kassasystem för en verksamhet eller ett vårdsystem kan ha ett API. Om man beställer mat för hemkörning kan leverantören ta emot bokningar via en app – och berätta för kunden att ”maten är på väg” med hjälp av ett API.

Sammanfattning

API:er är fantastiska byggstenar för att använda data på ett effektivt sätt. Svensk e-identitets eget API, GrandID API, är ett exempel på ett API som kan integrera mot nästan alla system och möjliggöra olika inloggningslösningar mycket enkelt och säkert.