Skip to main content
Vad är API news 900x560

Vad är API?

Application Program Interface förkortas API och är ett uttryck som är väl etablerat och centralt inom kodningsarbete.

Men vad betyder API egentligen?

API är ett slags protokoll som används för att program, system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna prata med varandra, en slags tolk som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.

Hur fungerar det?

Ett API fungerar som en bro mellan olika program, eller som byggstenar som kan användas tillsammans med varandra för att underlätta användningen av en viss funktionalitet. Med byggstenarna behöver inte hjulet uppfinnas varje gång och ju fler byggstenar – eller endpoints – som finns tillgängliga och som kan kopplas ihop, desto fler projekt och coola lösningar kan byggas.

GrandID API – effektivt med enkelhet

Utgångspunkten i nästan alla våra leveranser sker via vårt eget API, GrandID APIStyrkan som vi ser det med vårt API är det som ligger bakom API:et, vilket gör att vi kan bygga custom implementationer och verkligen skräddarsy det för kunderna och till exempel mappa attribut unikt för kundens behov. Effektivt med enkelhet helt enkelt.

Hur är GrandID API unikt rent tekniskt?

GrandID API har den stora fördelen med att det är väldigt simpelt, vilket är väldigt uppskattat och visar sig när man genom vår tekniska dokumentation implementerar tjänsten. Ni anropar endast två endpoints, FederatedLogin och GetSession.

FederatedLogin – Denna endpoint initierar hela autentiserings- eller signaturprocessen och redirectar användaren.

GetSession – Denna endpoint bör anropas av din applikation från den angivna callback URL i FederatedLogin-begäran. Den samlar in användarattributen och svarar med dem för att kunna få ut information om användaren och lagra den i sin session i sitt system.

Läs mer om GrandID API och se flödesschemat visuellt här

Vad är skillnaden på öppna och stängda API:er?

Man kan säga att ett öppet API betyder att någon, kanske en myndighet eller ett företag, låter andra använda utvalda delar av sin data. Till exempel kan ett flygbolag låta andra använda tidtabeller och uppdaterad reseinformation för att göra mobila appar. De alltså öppna för andra att använda, ibland fritt – ibland mot en avgift.

Ett stängt API betyder att man använder ordnade strukturer för att hantera data exempelvis internt i en organisation. Ett kassasystem för en verksamhet eller ett vårdsystem kan ha ett API. Om man beställer mat för hemkörning kan leverantören ta emot bokningar via en app – och berätta för kunden att ”maten är på väg” med hjälp av ett API.

Sammanfattning

API:er är fantastiska byggstenar för att använda data på ett effektivt sätt. Svensk e-identitets eget API, GrandID API, är ett exempel på ett API som kan integrera mot nästan alla system och möjliggöra olika inloggningslösningar mycket enkelt och säkert.