Skip to main content
tjänsteid

Möjligt att få veta vem som är ett barns vårdnadshavare för vissa privata aktörer

Privata aktörer inom vård och skola har länge efterfrågat möjligheten att liksom offentliga verksamheter ha möjlighet att få tillgång till information om ett barns vårdnadshavare från Statens Personadressregister (SPAR).

Nu är det som kallas Utökad behörighet äntligen möjligt också för friskolor och privata vårdgivare. Godkända aktörer kan få tjänsten som tillägg till e-legitimationerna BankID och Freja eID.

Läs mer på Statens personadressregisters webbplats

Läs mer om hur du får tjänsten integrerad via Svensk e-identitet