Skip to main content

Så ger SwipeCare bättre vårdmöten

”Hur mår du idag?” Svaren på den frågan i ett vårdmöte – var det än sker – kommer med ett stort ansvar. Symptomen ska tolkas och dokumenteras snabbt, konsekvent, strukturerat och med minimal varians i patientjournalen. Samtidigt ska patienten vara delaktig, ges tillräckligt med tid och känna sig sedd.

För att ge vårdpersonal och patienter förutsättningar till allt det är lättanvända, säkra och inte minst mobila verktyg en absolut förutsättning. Ett av många uppskattat sådant är processverktyget för e-hälsa; SwipeCare som utvecklats av Strikersoft.
– När vår vd Fredrik Wångberg träffade sköterskan Linda Vogt på ett barnkalas för sex år sedan kom de in på hennes behov av en digital checklista att ta med till patienterna. Det slog gnistor och på den vägen är det, berättar Sara Bern, KAM- och produktägare på Strikersoft.

Så föddes SwipeCare

Via SwipeCare kan läkaren eller sjuksköterskan steg för steg fylla i ett frågeformulär på sin läsplatta eller webapp där informationen omedelbart lagras digitalt och kan överföras till journalsystemet med ett knapptryck, utan att klippa och klistra till  journalanteckningen. Det ger ett flexibelt vårdflöde som kan anpassas till vårdgivarens egen verksamhet och behov. SwipeCare kan också användas som en brygga mellan flera vårdsystem och används av allt fler både stora och små vårdgivare som Aleris, Capio och Proliva.

Säker och enkel autentisering med iDappen

För att komma åt SwipeCare och informationen i patientjournalerna på ett säkert sätt används Svensk e-identitets mobilapplikation iDappen vilket möjliggör mobil SITHS-inloggning utan Tactivoskal. Patienterna loggar i sin tur in i sin journal med BankID och kan på så sätt enkelt få tillgång till sin vårdinformation och ha en dialog med sin vårdgivare.
– Svensk e-identitet möjliggör mobilitetsdelen genom inloggning och har på så sätt spelat en helt avgörande roll i våra kunders användande av SwipeCare. Jag tror definitivt att denna typ av mobilitetstjänster och autentisering med mjukvarucertifikat, också för delad användning av mobila enheter, kommer att bli vanligare som en naturlig del av vårdkedjan, säger Sara Bern.

Hör Sara berätta! se film här 

Sara Bern