Skip to main content

Svensk e-identitet vinner offentlig upphandling som Sambi-ombud!

Sambi-ombud för Västra Götaland

För att underlätta kommunernas anslutning till Sambi har kommunernas länsgemensamma samverkansaktör Västkom tecknat ett ramavtal med Svensk e-identitet i egenskap av Sambi-ombud, genom en offentlig upphandling.

I programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM, ska Västra Götalandsregionen samverka med samtliga 49 kommuner inom Västra Götalands län. Med hjälp av federationstjänsten Sambi, som förvaltas av Internetstiftelsen, kan kommunerna säkert ansluta sig till de regiongemensamma systemen som används.

Ramavtalet ger samtliga 49 kommuner inom Västra Götalands län möjlighet att avropa på avtalet och kan på ett enkelt sätt genomföra sin anslutning till Sambi med hjälp av oss på Svensk e-identitet.

”Det gläder mig att Svensk e-identitet fått det här uppdraget och att vi kan erbjuda kommunerna en lösning som sparar tid och kraft på vägen mot ett effektivare samarbete mellan vårdgivarna inom VGR. Att bidra till samhällsnytta genom våra tjänster är viktigt för oss och vi ser fram emot att sätta igång.” säger Anna Winter som är försäljningsansvarig på vår ombudsavdelning.

Vad är Sambi?

Med Sambi behöver personal inom vård, omsorg och hälsa bara ha en inloggning till alla anslutna e-tjänster, istället för flera olika. Dessutom innebär Sambi många andra fördelar, som enklare integration, högre säkerhet och minskad administration.

Är Sambi något för er?

Det ska vara enkelt att bli ansluten till Sambi. Vi har utvecklat en smidig e-tjänst där alla användarorganisationer enkelt kan ansluta sig – både administrativt och tekniskt – på bara fyra timmar. Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 018-481 19 00 eller info@e-identitet.se

Fler nyheter