Skip to main content
revision webb_news _900x700

Svensk e-identitet godkänd i Ineras revision

Svensk e-identitet kan nu stolt meddela att den externt utförda revisionen av SITHS-hanteringen blivit godkänd av Inera. Revisionen genomfördes huvudsakligen på huvudkontoret i Uppsala, dessutom gjordes besök och stickprov hos några av de tredjepartsansluta organisationer som hjälper till att lämna ut SITHS-kort.

”Det har varit ett nöje att genomföra revisionen tillsammans med Inera och resultatet visar de förbättringar och framsteg vår organisation gjort sedan 2019. Vi fortsätter självklart med vårt kontinuerliga förbättringsarbete” Tomas Algotsson – Produktägare interna tjänster, tidigare Ansvarig utgivare.

Revisionen har lyckats lokalisera och klargöra organisationens styrkor vid hantering av SITHS, samt gett insikt och underlättat processen av att rätta till de få svagheter som upptäcktes. Detta underlag betraktas som ett väldigt viktigt verktyg som bidrar till förmågan att effektivisera det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Sedan föregående revision 2019 har Svensk e-identitet genomfört ett mycket stort utvecklingsarbete. Inera påvisar att de stora förbättringarna främst skett på operativ nivå, styrkan i ett förvärvande av bred och hög kompetens kring SITHS, vikten av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, en medveten och lösningsorienterad ledning samt väletablerade kontaktkanaler för stöd till nöjda kunder.

Det har även implementerats en tydlig och strukturerad plan i den mån att stärka informationssäkerhetsarbetet ytterligare. I samband med detta har Martin Karlsson blivit tillsatt som chief information security officer (CISO) vars huvudsakliga mål är att att höja lägsta nivån inom informationssäkerhet, samt att leda ISO 27001 – certifieringen för att fortsätta tillväxten utan släppa fokus på informationssäkerheten.

Fakta om Ineras revision

Revisionen syftar till att följa upp rutiner och arbetsprocesser kring användandet av SITHS. Enligt Inera är revisionen central i att bibehålla trovärdigheten hos tjänsten, samt öka tryggheten för dem som är anslutna.

Inera sammanfattar åtgärdspunkterna från sina revisioner i en större rapport som senare kommer att publiceras på Ineras webbplats.

Läs mer om Inera

Fler nyheter