Skip to main content

Säkerställ att all data förblir inom Sveriges gränser.

Som en ledande leverantör av tjänster för inloggning, autentisering, signering och ombudstjänster för HSA och SITHS, erbjuder vi en säker lösning för Svensk drift med integration mot system och användarkällor.

Svensk drift är en del av vårt premiumpaket.

Vill ni också följa myndigheternas rekommendationer genom att säkra er data inom Sveriges gränser? 

Öka säkerhet, integritet och kontroll

Våra tjänster och all relaterad data hanteras av svenska servrar och en svensk juridisk enhet, inom Sveriges gränser. Genom att välja svensk driftsmiljö får ni ökad säkerhet, integritet, kontroll och skydd, samtidigt som ni följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) med full regelefterlevnad.

Kontakta oss för personlig rådgivning om svensk drift

Om du är intresserad av att använda våra tjänster i en säker svensk driftsmiljö, kontakta oss för en personlig rådgivning och mer detaljerad information. Vi står redo att hjälpa dig med dina behov.