Statliga e-leg 900x700 webben

Förslaget om en statlig e-legitimation välkomnas av Svensk e-identitet

Svensk e-identitet ser positivt på förslaget om en statlig e-legitimation som DIGG presenterar i sin regeringsrapport. I förslaget uppmärksammas ett flertal områden som överensstämmer med Svensk e-identitets vision om framtiden, att det digitala utanförskapet behöver minska, och att offentliga aktörer ska kunna erbjuda alla godkända e-legitimationer för inloggning i sina digitala tjänster.

Myndigheten för Digital Förvaltning, DIGG, fick i juni 2022 uppdraget att undersöka möjligheterna till framtagande och drift för en statlig e-legitimation. Uppdraget mynnade ut i ett förslag som offentliggjordes den 30 januari 2023.

Enligt DIGG’s förslag ska den statliga e-legitimationen utfärdas på ett fysiskt kort och lämnas ut av en identitetskontrollerande myndighet, vilket säkerställer den högsta tillitsnivån (LOA4). Kortet ska kunna användas tillsammans med en dator eller mobiltelefon med NFC-teknik, och även kunna växlas över till en mobil e-legitimation. 

– Vi anser att den utarbetade rapporten är välgenomtänkt. Genom att använda fysiska kort elimineras behovet att äga en egen mobiltelefon eller dator, det går lika bra att använda offentliga datorer eller låna en mobiltelefon. Vi uppskattar även förslaget att tillgängliggöra alla godkända e-legitimationer i offentliga e-tjänster, som kommer bidra till en ökad digital inkludering, säger Therese Hagelin, produktägare på Svensk e-identitet. 

Att skapa ett mer inkluderande samhälle med starkare säkerhet gällande personuppgiftshantering samt identifikation är något som Svensk e-identitet varmt välkomnar då detta ligger i linje med vår kärnverksamhet. Som helhetsleverantör av inloggningslösningar ser vi detta som ett givande framtida tillskott och komplement till de redan befintliga tjänsterna i vår produktportfölj.