Skip to main content

Våra tankar går till de som drabbas av det som händer i Ukraina

Det som händer just nu påverkar oss alla på olika sätt och våra tankar går till de som drabbas av det som händer i Ukraina.

Svensk e-identitet har inga tjänster eller personal i Ukraina och våra tjänster och vårt säkerhetsarbete kommer inte förändras på grund av det rådande säkerhetsläget. Vi har goda och etablerade processer på plats.

Känna oro och rädsla
Både vuxna och barn kan känna oro och rädsla, på webbplatsen Krisinformation.se finns verifierad information om kriget, från Sveriges myndigheter. Där finns också frågor och svar om omvärldsläget för barn och för dig som ska prata med barn.

Det är också bra på tänka på att desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Var kritisk och granska påståenden innan du tar dem till dig eller sprider dem vidare. MSB har gjort en checklista för hur man kan tänka källkritiskt se länk

Fler nyheter