Skip to main content
Karta över europa

Både i våra jobb och privat rör vi oss mer och mer över landsgränserna. För offentliga aktörer som erbjuder e-tjänster blev det från 1 juni 2021 lag på att erbjuda e-tjänster även för europeiska medborgare. Med vår inloggningstjänst eIDAS blir det enkelt för både befintliga och nya kunder att uppfylla lagkravet.

Den 1 juni 2021 trädde nya svenska lag- och förordningsregler i kraft som kompletterar EU:s eIDAS-förordning. eIDAS innebär att alla offentliga aktörer och deras systemleverantörer med e-tjänster måste erbjuda inloggning med e-legitimation även för europeiska medborgare. 

Lagändringen innebär en skyldighet för offentliga aktörer att ansluta alla sina digitala tjänster till DIGG:s eIDAS-nod för uppkoppling mot utländska e-legitimationer (”Foreign eID”).

Fler länder ansluter sig

Idag är det elva europeiska länder som är anslutna till eIDAS och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster. De länderna är Belgien, Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Tyskland.

Privata aktörer kan ansluta till DIGG:s eIDAS-nod

Även för privata aktörer kommer det vara möjligt att ansluta sig till den svenska eIDAS-noden. Bakgrunden till det är bland annat EU-förordningen om en gemensam digital ingång (SDG) och överenskommelser inom det nordisk-baltiska samarbetet inom digitalisering.

Incidentrapportering

Det är även nytt att alla som är anslutna till eIDAS-noden ska rapportera incidenter. Incidenter som behöver rapporteras kan till exempel handla om intrång, bedrägligt beteende eller sårbarheter som drabbar e-legitimationer eller de system som hanterar autentiseringen. DIGG ska hantera incidenter inom e-legitimering i enlighet med eIDAS-förordningen. Den aktör som är ansluten till DIGG:s eIDAS-nod ska underrätta DIGG om sådana incidenter så snart som möjligt efter incidentens inträffande. 

Vi hjälper er!

Med vår inloggningstjänst eIDAS kan alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer försäkra sig om att de följer lagkravet. eIDAS har en tekniskt komplex infrastruktur men tillsammans med vårt GrandID API blir implementationen enklare att genomföra. 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 018-481 19 00 eller info@e-identitet.se