- Digitala Nationella Prov -

Först ut är
Lapplands kommunalförbund

Inför att Digitala Nationella Prov (DNP) införs 2024 krävs att samtliga huvudmän/skolor ser till att skolpersonalen har en godkänd e-legitimation och att den nödvändiga tekniken finns på plats.

Lapplands kommunalförbund är först ut bland medlemmarna i Norrbottens e-nämnd med att dra igång med införandet av DNP. Vi är glada över att få leverera de tekniska delarna inför detta.

I Norrbottens e-nämnd samarbetar Norrbottens kommunerna kring e-samhället. Skolans digitalisering och utvecklandet av välfärdstekniken i de kommunala verksamheterna är prioriterade frågor. Nämnden vill med medborgarnas fokus och med verksamheternas behov som utgångspunkt stödja kommunerna i Norrbotten för en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitalisering.