Skip to main content

Kommuner i Värmland ansluter sig till Sambi via ombud

värmland

Kommuner, landsting, regioner och privata aktörer har i och med digitaliseringen fått ökade krav från eHälsomyndigheten om att höja patientsäkerheten. I första steget handlar det om en säkrare hantering av läkemedel och recept. Flertalet kommuner i Värmland har valt att använda sig av en ombudstjänst framtagen av Svensk e-identitet, det enda godkända Sambiombudet, för att ansluta sig till Sambi.

– Anslutningstjänsten till Sambi är ett jättebra koncept som är enkelt att hantera. Vi har ett avtal med Svensk e-identitet som innefattar 13 kommuner. Flera har redan kommit igång med processen, säger Rolf Åström, tidigare utvecklingsledare för eHälsa i Region Värmland.

eHälsomyndigheten har under lång tid diskuterat att öka säkerheten och tilliten till de som använder sig av tjänster som till exempel det nationella e-receptsystemet Pascal. På grund av man inom vården inte minst hanterar många känsliga personuppgifter har eHälsomyndigheten valt att prioritera säkerhetsfrågan och kräver att kommuner, landsting, regioner och privata aktörer, runtom i landet ansluter sig till identitets- och behörighetsfederationen Sambi senast november 2019. Utan en säker anslutning till Sambi kommer användare av bland annat Pascal inte ha tillgång till recept eller läkemedel.
– Federationen Sambi är en smart lösning, men det är klart att det är en tidskrävande process att ansluta sig till den. Fast det är sådant vi kommer ha nytta av i andra delar av verksamheten. Startfasen handlar mycket om att beskriva organisationen och göra en riskanalys. Vi har inte börjat använda Sambi än, men jag ser väldigt positivt på att vi har gått in i arbetet, säger Rolf Åström.

Ombudstjänsten till Sambi är en e-tjänst som är framtagen av Svensk e-identitet för att användarorganisationer enkelt ska kunna ansluta sig till Sambi på endast några timmar.

Underlättar framtida anslutningar

Michael Björklund jobbar som säkerhetssamordnare för Filipstads och Storfors kommun. Han berättar att arbetet med att förhöja säkerheten genom att ansluta sig till Sambi har kretsat kring att hitta rätt rutiner, fördela ansvar och sätta upp regler.
– De behövs för att man snabbt ska kunna upptäcka brister, eller ha beredskap vid incidenter. Det underlättar också för oss så vi vet vad vi ska utbilda användarna i för att de ska kunna använda Pascal. Det arbetet vi gör nu kommer underlätta för att vi i framtiden ska kunna koppla på ytterligare system, säger Michael Björklund.

Delade meningar råder

Tidigare i höstas gick SKL ut med råd om att avvakta anslutning eftersom allt för många frågetecken kring Sambi enligt dem kvarstod, en diskussion som Rolf Åström anser kom för sent i processen:
– Jag tycker att man borde ha tagit den här diskussionen långt tidigare. Vårt arbete har redan pågått under en väldigt lång tid, menar han.

I ett pressmeddelande meddelar eHälsomyndigheten senare att en tillfällig alternativ lösning kan accepteras för kommuner och landsting. Vad den innebär exakt är ännu inte helt klart, samtidigt som kraven om högre säkerhet för vårdgivare som hämtar information om patienter från eHälsomyndigheten kvarstår. Enligt Svensk e-identitet är därför det enklaste och säkraste sättet att uppfylla de ökade kraven att ansluta sig till Sambi.

Läs mer om federationen Sambi här
Läs mer om ombudstjänsten till Sambi här

Anslutna och klara genom Svensk e-identitet som ombud

  • Vansbro kommun
  • Sunne kommun
  • Hagfors kommun
  • Hammarö kommun
  • Storfors kommun
  • Norrköpings kommun
  • Älmhults kommun
  • Lidingö stad
  • Filipstads kommun
  • Apotea

(… och Kils och Grums kommuner på väg in.)