Skip to main content

e-legitimation – det självklara valet för många men inte för alla

Inkludera flera!

Allt fler system, applikationer och e-tjänster ställer högre krav på säker åtkomst av användaren i form av krav på giltig e-legitimation. En självklarhet för många användare men inte för alla. För personer med samordningsnummer som inte är folkbokförda i Sverige är det lite klurigare men det finns lösningar! 

Ny lag ger säkrare identiteter

Från 1 september 2023 tar Skatteverket över ansvaret för identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer för personer som inte är folkbokförda i Sverige. De identitetskontroller som föregår tilldelningen ligger till grund för vilken kategorinivå som styrker samordningsnumret. De nya kategorierna är uppdelade på tre olika nivåer så som styrkt-, sannolik– respektive osäker identitet. Motsvarande uppdatering av samordningsnummer sker även i SPAR, Statens person­adress­register. Samordningsnummer på nivå osäker har inte funnits med i SPAR tidigare och kommer heller inte att göra det framöver.

Samordningsnummer baserat på hemlandspass – öppnar upp för minskat digitalt utanförskap

I april 2023 fick Freja eiD ett tillstånd från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning – att utfärda e-legitimationen Freja+ till personer med samordningsnummer baserat på deras hemlandspass om det är utfärdat inom EU eller EES. Tillståndet och kombinationen av den nya kategoriseringen av samordningsnummer möjliggör utfärdande av e-legitimation baserat på hemlandspass, vilket tidigare begränsats till giltig svensk ID-handling. 

Vilka andra lösningar finns?

Vi erbjuder Freja+ men för de personer som fortfarande inte kan få en e-legitimation så har vi även andra lösningar exempelvis iDappen eller nyckelpaketet samt andra varianter beroende på behov och användningsområde.

Vi på Svensk e-identitet hjälper bland annat kommuner, vårdgivare, företag, myndigheter, lärosäten och systemleverantörer att säkra sina inloggningar, följa skärpta lagkrav och förbättra användarupplevelsen.

Inkludera flera!

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur Ni kan inkludera flera.