eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services)

Har ni koll på eIDAS?

Har ni koll på att eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) är ett lagkrav? Vi på Svensk e-identitet kan hjälpa er med anslutningen.

I yrkes- och privatlivet blir vi allt mer digitala och rörliga. Därmed ställs högre krav på att tillåta inloggning med olika typer av e-legitimationer. 

Alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer med e-tjänster måste kunna erbjuda säker inloggning med e-legitimation även för europeiska medborgare. Enligt kravet i EU:s eIDAS-förordning måste alla vara anslutna till en så kallad landsnod. I Sverige heter noden Sweden Connect, och är statens identitetsfederation för nationell och internationell e-legitimering. Anslutningen ger tillgång till den svenska eIDAS-noden

Det är här vi på Svensk e-identitet kommer in i bilden. Med hjälp av oss kan ni enkelt genomföra den tekniska anslutningen till Sweden Connect. 

Läs mer om eIDAS
På DIGGS sida kan du läsa mer om internationell e-legitimering