Skip to main content

eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services)

Har ni koll på eIDAS?

Har ni koll på att eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) är ett lagkrav? Vi på Svensk e-identitet kan hjälpa er med anslutningen.

I yrkes- och privatlivet blir vi allt mer digitala och rörliga. Därmed ställs högre krav på att tillåta inloggning med olika typer av e-legitimationer. 

Alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer med e-tjänster måste kunna erbjuda säker inloggning med e-legitimation även för europeiska medborgare. Enligt kravet i EU:s eIDAS-förordning måste alla vara anslutna till en så kallad landsnod. I Sverige heter noden Sweden Connect, och är statens identitetsfederation för nationell och internationell e-legitimering. Anslutningen ger tillgång till den svenska eIDAS-noden

Det är här vi på Svensk e-identitet kommer in i bilden. Med hjälp av oss kan ni enkelt genomföra den tekniska anslutningen till Sweden Connect. 

Läs mer om eIDAS
På DIGGS sida kan du läsa mer om internationell e-legitimering

Fler nyheter