Skip to main content

Fortsatt förtroende som Sambiombud

Under november nåddes Svensk e-identitet av glädjebeskedet att vi gått igenom Sambis tillitsgranskning och att vi nu kan titulera oss som Sambiombud i ytterligare tre år.

Sambi logotyp

Enda Sambiombud på marknaden

Svensk e-identitet har som enda Sambiombud på marknaden stor möjlighet att hjälpa användarorganisationer med den administrativa och tekniska anslutningen till id- och behörighetsfederationen Sambi. Tomas Algotsson, tjänsteägare för Sambi hos Svensk e-identitet berättar att “Vi har utvecklat en smidig e-tjänst för Sambi där alla användarorganisationer enkelt kan ansluta sig. Vare sig det gäller en kommun, landsting, en stor koncern eller det lilla privata företaget.”

För att säkerställa vår kvalitet som Sambiombud granskas vi årligen av federationsoperatören Internetstiftelsen, detta för att kunden ska känna sig säker på kvaliteten i tjänsten. 

“Vi är stolta och glada över att vår Sambiombudstjänst fortsatt kommer att kunna underlätta för vårdgivare, apoteksaktörer och veterinärer som har behov av säker åtkomst. Vi står redo att hjälpa användarorganisationer som har behov av Sambi för att komma åt t ex Nationella läkemedelslistan.” säger Tomas Algotsson

Vad är Sambi?

Sambi är en identitets- och behörighetsfederation som möjliggör en säker åtkomst för användare över organisationsgränser för personal inom vård, hälsa, omsorg, apotek och veterinärer. Användarna kommer åt sina digitala tjänster, som är anslutna till Sambi, genom att loggar in i sin hemorganisation med e-legitimation endast en gång.