DNP

En smidig övergång till digitala nationella prov

Under 2023 sker en stor förändring inom skolvärlden och digitaliseringen av de nationella proven går in i en ny fas. För att vara redo inför den nya verkligheten måste skolor se till att lärare och personal kan e-legitimera sig för att administrera de digitala nationella proven som kommer att införas nästa år. 

Redan idag krävs det att rektorer har e-legitimation för att kunna använda e-tjänster hos Skolverket, det är därmed hög tid att ta tag i detta viktiga steg.

Steget in i framtiden

Syftet med att digitalisera de nationella proven är att göra det enklare för skolor att administrera och hantera resultaten samt att bidra till en mer likvärdig bedömning för eleverna. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt krävs det dock att alla skolor har den nödvändiga tekniken på plats.

Om er skola befinner sig i denna situation finns det en hel del att tänka på för att uppfylla de tekniska kraven. För att skolpersonalen ska kunna logga in i provtjänsten behöver ni använda en e-legitimation som är godkänd för tillitsnivå 2 eller högre. Användarna behöver få åtkomst till Skolverkets provtjänst genom federerad inloggning och anslutning till en identitetsfederation, samt en förmåga att ställa ut digitala identitetsintyg i form av SAML-intyg. 

Vi finns till hands för att göra denna anslutning till en simpel process. Med en gedigen erfarenhet inom utveckling av säkra inloggningslösningar är vår lösning för digitala nationella prov inget undantag.

En komplett lösning

Nu har alla svenska skolor möjligheten att ta del av en skräddarsydd lösning för digitala nationella prov, som möjliggör en enkel och sömlös anslutning. Lösningen är utformad för att ta hänsyn till varje skolas unika behov och krav, och vårt team av experter finns till hands för att ge stöd och rådgivning under hela processen för att säkerställa en smidig övergång.

Börja din resa mot digitala nationella prov redan idag. Få tillgång till den bästa tekniska lösningen, en effektiv process och fullständig support genom att boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.