Skip to main content

- Digitala Nationella Prov -

Vi välkomnar Aspero Friskolor AB!

Inför att Digitala Nationella Prov (DNP) införs 2024 krävs att samtliga huvudmän/skolor ser till att skolpersonalen har en godkänd e-legitimation och att den nödvändiga tekniken finns på plats.

Vi är glada att Aspero Friskolor AB har valt oss som leverantör av tekniken. Aspero Idrottsgymnasium är en skola där samtliga elever kombinerar studier med sin idrott.

Fler nyheter