Tillitsgranskning Sambiombud

Godkända efter årlig tillitsgranskning!

Som Sambiombud ingår det i vårt åtagande att årligen genomgå tillitsgranskningar, vilket är en viktig del av uppföljningen av vårt medlemskap.
I förra veckan blev vi återigen godkända.

Tillitsgranskningen är en process där vårt arbete och våra rutiner utvärderas för att säkerställa att vi uppfyller de ställda kraven och följer Sambis standarder. Internetstiftelsen, som fungerar som federationsoperatör för Sambi, är ansvarig för att genomföra denna granskning och bedöma vår förmåga att hantera identiteter och behörighetsstyrande attribut inom vår roll som Sambiombud.

Att bli godkända i tillitsgranskningen är en viktig milstolpe, då det bekräftar att vi fortsätter att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och förtroende i vår verksamhet. Det betyder att vi fortsätter att leverera våra tjänster enligt de etablerade standarderna och riktlinjerna, och att vi är kvalificerade att underlätta anslutningen av användarorganisationer till Sambi.

Vi är stolta över att ha blivit godkända i denna tillitsgranskning och ser det som en bekräftelse på vårt engagemang för kvalitet och säkerhet. 

Vad är ett Sambiombud?

Sambiombudets främsta ansvar är att underlätta användarorganisationers anslutning till Sambi genom att erbjuda en samlad teknisk och administrativ tjänst inom ramarna för Sambi. Dessutom agerar de som en stödjande resurs för användarorganisationen för att säkerställa att de uppfyller kraven i Sambis Tillitsramverk. Vi på Svensk e-identitet är idag det enda godkända Sambiombudet.

Vad är Sambi?

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) är en lösning för federativ samverkan inom den svenska vård- och omsorgssektorn. Det är en nationell infrastrukturlösning som samlar olika användarorganisationer, Sambiombud och tjänsteleverantörer för att underlätta hanteringen av identiteter och behörighetsstyrande attribut.

Genom att använda Sambi får användarna möjlighet att smidigt och säkert komma åt digitala tjänster som är anslutna till Sambi. Användarna loggar in till sin hemorganisation med e-legitimation en gång. Detta eliminerar behovet av att logga in separat på varje enskild digital tjänst och förenklar användarupplevelsen betydligt.

Läs mer om Sambi här

Vill ni veta mer om Sambi?
Kontakta oss gärna!