Skip to main content

Integritetspolicy

Vilken typ av personuppgifter hanteras?

Svensk e-identitet hanterar inga personuppgifter av känslig art. Vi följer också minimeringsprincipen som innebär att vi endast hanterar den typ av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla syftet.

Följande personuppgifter kan hanteras i olika sammanhang av Svensk e-identitet:

 • Grundläggande kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt företag/organisation och roll.
 • Personnummer.
 • Återkoppling, kommentarer och frågor om Svensk e-identitet eller frågor om våra produkter och tjänster.
 • Innehåll som personen har försett oss med som bilder eller text.
 • Kreditkortsuppgifter, fakturaadress och kreditupplysningar. Observera att ett kreditkortsnummer enbart används vid betalning av de tjänster som har beställts och sparas inte hos oss för andra ändamål.
 • Unik användarinformation om användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor.
 • Användarattributsdata såsom grupptillhörighet, tvåfaktorskopplingar, medarbetaruppdrag, yrkestitlar med mera.
 • Uppgifter från din webbläsare om exempelvis, enhetstyp, språk, IP-adress, geografisk placering.
 • Användarnamn för inloggning till olika identitetsutgivare (exempelvis Google, Facebook, OpenID).
 • Användaruppgifter i våra tjänster och produkter.
 • Uppgifter om vilken e-post som öppnas och när.
 • Annan personlig data som du själv har bifogat i sociala medier som LinkedIn.