Skip to main content

Integritetspolicy

Vems uppgifter hanterar vi?

För att hantera våra kundrelationer i syfte att fullgöra våra åtaganden behöver Svensk e-identitet hantera personuppgifter relaterade till rollen som kundkontakt eller användare.

 

Syftena att hantera personuppgifter är:

  1. Leverera och informera om tjänster och produkter samt fullgöra avtal med kunder och användare.
  2. Svara på förfrågningar om våra produkter och tjänster.
  3. Tillhandahålla support till användare av våra produkter och tjänster.
  4. Utvärdera och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse av våra produkter, tjänster och webbsidor.
  5. Upptäcka, hantera och förhindra säkerhetshot.
  6. Förhindra missbruk av våra tjänster och produkter.
  7. Hantera beställningar, fakturor och annan finansiell information.
  8. Säkerställa våra tjänsters och produkters funktionalitet.
  9. Skapa relevant marknadsföring för våra produkter och tjänster.
  10. Utbilda och möjliggöra kommunikation mellan användare/kunder och Svensk e-identitet.

Den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter enligt 1 till 9 i ovanstående lista är i huvudsak “berättigat intresse”. Detta för att hantera personuppgifter ur ett affärsmässigt perspektiv på ett ansvarsfullt sätt som inte strider mot dina rättigheter. Den rättsliga grunden för punkten 10 är “samtycke”.

Svensk e-identitet hanterar även personuppgifter från kontaktpersoner som visar intresse för våra tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för hantering är i huvudsak uttryckligt samtycke.