Skip to main content

Integritetspolicy

Vårt ansvar

Svensk e-identitet ingår som en fristående affärsenhet i Visma Consulting och följer deras integritetspolicy; Visma Privacy Statement. Innehållet i Vismas Privacy Policy har tagits fram och bevakas av en Data Protection Officer/Dataskyddsombud (DPO) i Visma centralt.

Svensk e-identitet är personuppgiftsansvarig och har ett utsett dataskyddsombud som ansvarar för att reglerna följs. Här sammanfattas det mest relevanta som berör personuppgifter som Svensk e-identitet hanterar specifikt.

 

Vad är personuppgiftsansvar?

När Svensk e-identitet hanterar personuppgifter agerar bolaget som personuppgiftsansvarig. Det inkluderar hantering av arbetsansökningar, kontaktuppgifter till kund eller intressent av våra tjänster eller när någon använder våra tjänster.