Skip to main content

Integritetspolicy

Om personuppgifter

Personuppgifter definieras som information som kan identifiera en nu levande person, som e-postadress, telefonnummer, IP-nummer med mera. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dem. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All hantering måste ha rättslig grund.

Vilka rättsliga grunder finns det när det gäller hantering av personuppgifter?

  • Rättslig förpliktelse
  • Avtal
  • Samtycke
  • Berättigat intresse
  • Skydd av grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning