Skip to main content

Integritetspolicy

Hur delar vi personuppgifter med andra?

Inom Visma

Visma består av många olika enheter där produkter och tjänster kan levereras i samarbete eller delegeras mellan enheter. För att kunna erbjuda så god kundservice som möjligt kan personuppgifter delas med andra enheter inom Visma.

 

Utanför Visma

Svensk e-identitet kan även komma att dela personuppgifter med tredjepart när det finns ett legitimt skäl ur affärsperspektiv i enlighet med gällande regler. Det kan också ske för att försvara Svensk e-identitets legitima intressen, till exempel i tvistemåls- eller brottmålsrättegångar, eller vid en företagsöverlåtelse.

Uppgifter kan också delas med godkända samarbets- eller federationspartners som behandlar personuppgifter för kundens/användarens räkning vid inloggning till system eller tjänster.

Polis och andra myndigheter har även rätt att kräva utlämning av personuppgifter från Svensk e-identitet. Detta sker dock endast om det finns dokumenterat myndighetsbeslut att göra så.