Skip to main content

Integritetspolicy

Dina rättigheter

Du har rätt att avsäga dig kommunikation i marknadsföringssyfte via så kallad opt-out genom att:

  1. Följa instruktionerna i e-postutskick
  2. Kontakta oss via e-post: Info@e-identitet.se

Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter som vi hanterar. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar felaktiga uppgifter.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Notera att det är endast då en affärsmässig relation finns eller ett tjänsteavtal har ingåtts direkt med oss, som vi är personuppgiftsansvarig. I övriga fall hänvisas till personuppgiftsansvarig hos tredje part, som i sin tur kontaktar Svensk e-identitet.

Notera också att även om du avsäger dig kommunikation i marknadsföringssyfte kan du fortfarande få annan viktig information kring våra produkter och tjänster, exempelvis driftinformation.

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig för frågor kring hantering av dina personuppgifter.