Skip to main content

Freja Organisations eID

Läs mer om Freja OrgID

Låt medarbetarna logga in på jobbet utan att använda sin privata e-legitimation

Freja OrgID e-broschyr 202105