Skip to main content

- Informationsträff BankID säker start, 6 mars klockan 10:00 -

BankID säker start blir tvingande från 1 maj 2024

För att säkerställa skyddet för både användare och e-tjänster blir säker start av BankID tvingande för alla myndigheter, företag och organisationer som integrerar BankID i sina e-tjänster. Bakgrunden är allt fler avancerade säkerhetshot och säker start försvårar till exempel telefonbedrägerier i och med att funktionen verifierar att det är samma person som använder en e-tjänst som identifierar sig.

6 mars klockan 10:00 bjuder vi in våra kunder som har BankID-integration via oss till en informationsträff om säker start av BankID. Här kommer vi berätta om vilka förändringar som kommer ske samt tidsplan för när uppdateringarna måste vara genomförda.

 

  • Autostart för BankID på samma enhet.
  • Rörlig QR-kod för BankID på annan enhet.
  • Ta bort personnummerstart.