Freja eID

Låt användare och kunder identifiera sig den nya e-legitimationen

Freja eID är en säker, komplett och godkänd e-legitimation som kan användas av organisationer och privatpersoner för inloggning och underskrift. Förbättra användarupplevelsen för kunder och användare, minska kostnaderna för utveckling och datalagring och gör det enklare att följa relevant lagstiftning (GDPR, PSD2). Svensk e-identitet garanterar som återförsäljare och nära samarbetspartner till Freja eID smidig anslutning till tjänster och system med en förutsägbar prissättning.

Freja eID – Nyckeln till er digitala framgång

Med Freja eID har alla företag, myndigheter och organisationer samt privatpersoner tillgång till en säker och intuitiv mobil e-legitimation som uppfyller samtliga säkerhetskriterier, tekniska ramverk och regulatoriska krav för identitetshantering. Freja eID är helt gratis för användaren som inte behöver vara ansluten till någon bank, istället sker den fysiska ID-kontrollen (som krävs för Freja eID+) hos något av Freja eID:s 2000 certifierade ombud. För organisationer som integrerar sin verksamhet med denna e-legitimationstjänst är användningsområdena och möjligheterna i det närmaste obegränsade.

Freja eID kan också användas för elektronisk underskrift.

Här kan du ta del av handfasta exempel på hur Freja eID och dess teknik och funktioner implementeras.

Freja e-ID+ är godkänd av DIGG

På Freja eIDs hemsida finns handfasta exempel och mer information
Freja eID finns tillgänglig i flera tillitsnivåer. Den högre, Freja eID+, har tillitsnivå 3 enligt det svenska tillitsramverket och är Sveriges enda mobila e-legitimation som är granskad och godkänd av DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 

Läs mer om Freja e-ID och Freja e-ID+ på deras webbplats
Vi erbjuder även stöd för BankID som enskild lösning eller som paket med Freja e-ID+.

Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

Freja eID och framtiden

Johan Henriksson, VD och en av grundarna till Freja eID var under våren med och deltog på vår eftermiddagskonferens Logga in i framtiden.

– Freja eID är som en mötesplats mellan användare och tjänster och när de möts så uppstår det transaktioner av olika slag. Grunden är inte konstigare än att vi baserar den här plattformen på säkerhetsställda identiteter, berättar Johan.

Lyssna på hela presentationen där Johan Henriksson berättar mer om Freja eID.