Ombudstjänster för HSA, SITHS/EFOS och Sambi

Funktionscertifikat för tandvårdskliniker

Hos Svensk e-identitet är det enkelt att beställa funktionscertifikat för tandvårdskliniker.

För att digitala journalsystem som till exempel Opus och Carita hos tandläkarmottagningar ska kunna kommunicera säkert med
Försäkringskassan används funktionscertifikat. När ni beställer ett nytt certifikat hos Svensk e-identitet har vi koll på när det befintliga går ut och skickar ut ett nytt i god tid innan. Funktionscertifikatet är giltigt i två år och kostar 2 900 kronor exklusive moms.

Beställ Funktionscertifikat

Behöver ni SITHS-inloggning?

Vid behov av personliga SITHS-kort för inloggning till ett system som kräver SITHS-inloggning erbjuder vi enkla och kostnadseffektiva ombudstjänster.

Läs mer här om våra ombudstjänster här.

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se
Telefon: 018-481 19 00

De mest efterfrågade tjänsterna