SITHS PersonID - kom åt vårdsystem med personnummer

Med SITHS PersonID kan er verksamhet låta era användare identifiera sig med sitt personnummer när de loggar in i ett system med SITHS

De flesta vårdsystem är kopplade till användardata från HSA-katalogen, så kallat HSA-id. Dock finns några undantag där istället personnummer krävs som unik identifierare för att komma åt tjänsten eller systemet. Därför är SITHS PersonID ett bra komplement till HSA-certifikatet. SITHS PersonID kan också vara ett bra alternativ när en medarbetare behöver behörighet till ett specifikt vårdsystem men inte finns registrerad i HSA-katalogen.

Hur går det till att implementera SITHS PersonID?

Med Svensk e-identitets hjälp får er verksamhet tillgång till konfiguration via lämpligaste integrationsmetoden. Vi integrerar sedan tjänsten via valt protokoll och därefter instruerar ni användarna om hur de använder personnummer som användarnamn via NetID Enterprise.

Mer information om teknisk integration

SITHS PersonID används på samma sätt som SITHS-inloggning via klienten NetID Enterprise. Läs mer om NetID Enterprise här