Sambi

Komplett anslutning till Sambi på bara några timmar

Det ska vara enkelt och gå snabbt att bli ansluten till Sambi! Det var Svensk e-identitets ledstjärna när vi valde att ta rollen som Sambiombud. Vi har därför utvecklat en smidig e-tjänst där alla användarorganisationer enkelt kan ansluta sig – både administrativt och tekniskt – på bara fyra timmar. Inget för- eller efterarbete krävs, vare sig för kommunen, landstinget, den stora koncernen eller för det lilla privata företaget.