Zero Adminstration

Koppla information från en användarkälla till en tvåfaktorstoken enkelt

När en verksamhet så smidigt som möjligt behöver koppla information från en användarkälla till en eller säkerhetsnyckel för att åstadkomma en säker inloggning för flera användare – är Zero Administration lösningen.

Hur fungerar Zero Administration?

Zero Administration passar särskilt bra i verksamheter där många medarbetare delar mobiltelefoner eller surfplattor och samtidigt behöver tillgång till sin egen behörighet, som i hemtjänsten. Som namnet antyder kräver verktyget knappt någon administration alls. All användarinformation från exempelvis ett AD-konto som personnummer, e-postadress och telefonnummer sparas och kopplas till en engångskodsdosa eller säkerhetsnyckel i ett lättillgängligt webbgränssnitt.

Användaren gör själv kopplingen mellan AD-kontot och sin tvåfaktorstoken, som säkerhetsnyckel eller säkerhetsdosa, vid sin första inloggning i en app. Verksamheten administrerar i sin tur allt enkelt i en portal.

Bild på hand med mobiltelefon

Lätt att rensa och återanvända

En av Zero Administrations många fördelar är att det är enkel att rensa informationen som finns lagrad i verktyget och därmed säkerhetsnyckeln eller engångskodsdosan. Det underlättar förstås särskilt om en medarbetare tappar bort sin nyckel eller dosa, eller slutar i verksamheten. En annan fördel är att säkerhetsnyckeln/dosan kan återanvändas.

Vad hjälper Svensk e-identitet till med?

Svensk e-identitet hjälper er att göra processen att implementera Zero Administration smidig och enkel genom att konfigurera tjänsten för er organisations unika behov.