Swamid

SWAMID för säker id inom utbildningsvärlden

SWAMID borgar för säker identifiering inom utbildningsvärlden. Svensk e-identitet ser till att anslutningen till SWAMID fungerar smidigt.

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. SWAMID drivs av SUNET.

Läs mer om Swamid på Sunets webbplats.

För systemleverantörer

Alla lärosäten som är anslutna till SWAMID är era presumtiva kunder. När ni ansluter ert system till SWAMID tillgängliggörs ert system för alla användare på ett enkelt sätt. Anslutningen till SWAMID är tekniskt komplex.

Med vårt GrandID API blir implementationen enkel. Kontakta oss gärna för mer information!

Läs mer om GrandID API