Personvalidering

Personvalidering - ha koll på vem du pratar med

Med vår webbtjänst Personvalidering kan du och din organisation snabbt och smidigt säkerställa vem som talar i telefonen eller skriver i chatten med hjälp av BankID eller Freja eID. Tjänsten används till hantering av känsliga ärenden som exempelvis bank- och vårdkontakter.

Hur går det till?

  1. Handläggaren loggar in och skriver personens personnummer i webbtjänsten.
  2. Personen som ska verifieras använder sin e-legitimation för att bekräfta.
  3. Handläggaren får en kvittens som intygar att/om personens identitet är den rätta.

Tilläggstjänst

Med en tilläggstjänst kan du och din organisation även ta del av fullständiga namn- och adressuppgifter från Statens personadressregister (SPAR).

Statens personuppgiftsregister logotyp

För känsliga ärenden inom exempelvis vård och myndighet

Tjänsten används till exempelvis för känsliga ärenden i kontakt med patienter, kunder, personal eller klienter. Med vår tjänst Personvalidering säkerställs även att gällande lagar följs, som Personuppgiftslagen/GDPR och Patientsäkerhetslagen.

Just nu bjuder vi på tre månader, kolla här!