Personvalidering

Personvalidering - ha koll på vem du pratar med

Med vår webbtjänst Personvalidering kan din organisation snabbt och smidigt säkerställa vem som talar i telefonen med hjälp av BankID.

Hur går det till?

  • Den som vill säkerställa en persons identitet i telefonen loggar in och fyller i personens personnummer i webbtjänsten
  • Personen som ska verifieras använder BankID för att bekräfta.
  • Ett meddelande som intygar att/om personens identitet är korrekt skickas.

Tilläggstjänst

Med en tilläggstjänst kan du och din organisation även ta del av fullständiga namn- och adressuppgifter från folkbokföringsregistret.

För känsliga ärenden inom exempelvis vård och myndighet

Tjänsten används till exempelvis för känsliga ärenden i kontakt med patienter, kunder, personal eller klienter. Med vår tjänst Personvalidering säkerställs även att gällande lagar följs, som Personuppgiftslagen/GDPR och Patientsäkerhetslagen.