Sms-inloggning

Logga in säkert med engångskod via SMS

Att logga med en engångskod som skickas via SMS är en väl beprövad metod. I Svensk e-identitets inloggningstjänster finns förstås stöd även för denna metod.

Både för- och nackdelar för användaren

SMS-inloggning innebär säker inloggning eller så kallad tvåfaktorsinloggning. Metoden är enkel att distribuera eftersom användaren kan använda sin egen telefon.

Alternativa metoder som kan ligga nära till hands som alternativ kan vara engångskodsdosan, säkerhetsnyckel eller app.
Kontakta oss så guidar vi dig gärna till den bästa lösningen för er!