eIDAS

eIDAS - europeiska medborgare ska erbjudas inloggning

eIDAS handlar kort och gott om alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer med e-tjänster måste kunna erbjuda inloggning med e-legitimation även för europeiska medborgare. Alla offentliga verksamheter som erbjuder e-tjänster till medborgare behöver göra en anslutning till eIDAS innan september 2018. Med Svensk e-identitet blir anslutningen enkel.

Krav från 2018

Den 29 september 2018 införs eIDAS, viket innebär ett lagkrav om att offentlig sektor måste kunna erbjuda europeiska användare inloggning med deras nationella identiteter. Om man idag erbjuder e-tjänster med inloggning med e-legitimation blir det alltså lag på att erbjuda samma tjänster för utländska medborgare.

Läs mer om eIDAS på E-legitimationsnämndens webbplats. 

Med vår inloggningstjänst eIDAS blir det enkelt för både befintliga och nya kunder att uppfylla lagkravet.

För kommuner och andra offentliga verksamheter

För att uppfylla lagen behöver era systemleverantörer anpassa sig till eIDAS. Ni behöver också lägga till eIDAS som ett alternativ till BankID vid inloggning. Befintliga kunder till oss beställer enkelt eIDAS som en ny metod genom att kontakta oss.

Att göra

  • Påminn era systemleverantörer om att implementera stöd för eIDAS – det är enkelt om de tar hjälp av oss.
  • Gå igenom era e-tjänster och bedöm vilka som ska vara möjliga för utländska medborgare att använda. Det kan till exempel vara att söka sophantering för utländska medborgare som äger fastigheter i er kommun.

Beställ i god tid

Beställ inloggningsmetoden eIDAS i god tid av oss. Då ser vi till att eIDAS kommer upp som ett inloggningsalternativ på samma sida som BankID, Telia och övriga.

För systemleverantörer

När den nya lagen träder i kraft måste alla leverantörer av e-tjänster till offentlig verksamhet erbjuda stöd för eIDAS.

eIDAS är tillgängligt även för systemleverantörer som vill ha stöd för utländska elektroniska legitimationer mot exempelvis privata och ideella verksamheter. eIDAS har en teknisk komplex infrastruktur som tar tid att implementera på egen hand.

Med vårt GrandID API blir implementationen enkel. Kontakta oss gärna för mer information!

Läs mer om GrandID API.