E-medborgarkonto

E-medborgarkonto - vi hanterar hela livscykeln

E-medborgarkonto är en inloggningsmetod till offentliga och privata e-tjänster som ersätter, eller kompletterar, BankID. Många företag har behov av att kunna erbjuda kunder utgivning av säkra elektroniska identiteter. Vi hanterar hela livscykeln åt företag som vill göra det möjligt för sina kunder att använda E-medborgarkonto som inloggningsmetod. Vi sköter allt från utgivning till återställning och återkallande av identiteten.

Från enklaste online-registrering till fackförbund, kommun och vård

E-medborgarkonto stödjer flera olika metoder för säker inloggning som engångskod via sms, app för smarttelefoner och surfplattor, engångskodsdosor och YubiKey. Metoderna, samt säkra processer för utgivning av konton, gör att Datainspektionens och Patientdatalagens krav tillgodoses. E-medborgarkontot kan anpassas till allt från den enklaste online-registreringen till samma tillitsnivå som banker och vården använder sig av.

Många kommuner och fackförbund använder sig av E-medborgarkonto för att komplettera med identiteter som inte har, eller kan få BankID, eller för att helt ersätta den egna utgivningen av exempelvis medlemskonton.

 

Olika tillitsnivåer

E-medborgarkonto har åtta olika tillitsnivåer. Tre av dem följer internationella riktlinjer för tillitsnivåer och används även inom ramen för den kvalitetsmärkta Svensk e-legitimation. Läs mer om Svensk e-legitimation och kvalitetsmärkningen på E-legitimationsnämndens webbplats

Teknisk information

Stöd för E-medborgarkonto införs enkelt i system och webbplatser genom vårt GrandID API eller via SAML 2.0. För organisationer som vill ha utgivningen anpassad helt efter eget behov och design, exempelvis för utgivning från företag till kunder (B2C), finns en kundanpassad version.