Dold tvåfaktor

Enkelt men lika säkert med dold tvåfaktoridentifiering

Med dold tvåfaktor kopplas användarens webbläsare till dennes AD-konto. Med dold tvåfaktorsidentifiering sker inloggningen med hjälp av två olika faktorer, men upplevs som ett steg för användaren.

Smidig lösning, särskilt för skolor

Vid den första identifieringen krävs att en annan 2-faktor används, exempelvis sms, för att bekräfta att den enhet som används är betrodd.

I de fall användaren är uppkopplad till ett internt nät exempelvis på en skola eller annan arbetsplats kan den första identifieringen istället styras via nätverk. Vid framtida inloggningar används sedan dold 2-faktor i webbläsaren.

Många upplever dold 2FA som en smidig lösning, bland annat eftersom kraven som måste uppfyllas för säkerhet inte är lika höga som för många andra metoder.