Funktionscertifikat för systemleverantörer

Funktionscertifikat för systemleverantörer

Systemleverantörer som behöver säkerställa kommunikationen mellan datorer och system kan göra det genom att använda ett SITHS-funktionscertifikat för sin domän. I vår roll som ombud för HSA och SITHS kan ni beställa certifikaten via oss.

Vi utfärdar funktionscertifikat för test- och för produktionsmiljö. Om det gäller funktionscertifikat för produktionssatta system krävs det att ett avtal först upprättas mellan den beställande organisationen och Svensk e-identitet och att en domänvalidering görs av Inera AB. Vi tar hand om det administrativa arbetet och utfärdar certifikaten för önskad funktion och domän. Certifikatet skickas elektroniskt och kvitteras av mottagaren. Giltighetstiden är två år från utfärdandet. Debitering sker först då certifikatet utfärdats.

Vi utfärdar exempelvis funktionscertifikat som säkerställer funktionen Tillgänglig patient för den nationella e-Hälsotjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, för kommuner och andra aktörer som behöver sätta upp en egen serverlösning.
Funktionscertifikaten kan utfärdas på toppdomänen och kan sedan användas för andra underliggande domäner.

Kontakta oss för ytterligare information och beställning på 018-481 19 00 eller beställ direkt i vår e-tjänst

Är du tandläkare och behöver ett funktionscertifikat för kommunikation med Försäkringskassan, läs mer här