Funktionscertifikat för tandvårdskliniker

Funktionscertifikat för tandvårdskliniker

Hos Svensk e-identitet är det enkelt att beställa funktionscertifikat för tandvårdskliniker.

För att digitala journalsystem hos tandläkarkliniker ska kunna kommunicera säkert med Försäkringskassan används funktionscertifikat. Funktionscertifikatet är giltigt i två år och kostar 3500 kronor exklusive moms.

Ni kan använda funktionscertifikatet för flera kliniker under förutsättning att de har samma organisationsnummer. Funktionscertifikatet hämtas via en länk som skickas ut av Svensk e-identitet. Certifikatsfilen ska sedan importeras till ert journalsystem.

Beställ Funktionscertifikat

Behöver ni SITHS-inloggning?

Vid behov av personliga SITHS-kort för inloggning till system som kräver SITHS-inloggning erbjuder vi enkla och kostnadseffektiva ombudstjänster.

Läs mer här om våra ombudstjänster här

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se
Telefon: 018-481 19 00

Bild på tand och tandbordste