GWS

GWS - GrandID Windows Service - för inloggning till verksamhetssystem

GWS (GrandID Windows Service) är den ultimata lösningen för en organisation som vill åstadkomma säker inloggning eller Single Sign On till befintliga verksamhetssystem.

GrandID Windows Service (GWS) är en Windowstjänst som installeras på en domänansluten server i Microsoftmiljö. Den används för att enkelt erhålla AD-inloggning eller tvåfaktorsinloggning till valfri tjänst eller federation. Antalet system som integrerats är stort och nya system integreras enkelt. Tjänsten är Microsoft Platform Ready (MPR) vilket betyder att den är certifierad av Microsoft.

Vad är GWS?

GWS står för GrandID Windows Service och innebär det här:

  • Behöver bara installeras på en server i nätverket.
  • Inga brandväggsöppningar behövs. Endast utgående trafik på port 443.
  • Använder pushteknik.
  • Kommunicerar via LDAP/LDAPS mot AD-servrarna.
  • Kan ansluta mot multipla AD-servrar i nätverket.
  • Kan installeras i flera nätverk för redundans.
  • Debuggläge kan aktiveras.
  • Extraherar hela användarobjektet från AD:t.
  • Ansluter till AD:t som användare. Inga administrativa rättigheter behövs.

De mest efterfrågade tjänsterna