Efos

När SITHS blir Efos

SITHS-certifikaten kommer att ersättas av Efos som står för E-identitet för offentlig sektor. Nuvarande SITHS-certifikat kommer vara giltiga även efter införandet av Efos. Fram till att Efos lanseras fortsätter vi att utfärda SITHS-certifikat på företagskort eller till Telias standardkort.

I dagsläget finns ingen tidplan för lanseringen av Efos. För mer information hänvisar vi till Ineras webbplats.

Ombudstjänst för vård och omsorg

För nya och befintliga kunder som anlitar oss som ombud för HSA och SITHS/Efos, hanterar vi kataloger och kortutgivning, konfigurerar och uppdaterar, utbildar och administrerar ny tillitsdeklaration, revision, utlämning av kort med mera.

Håll utkik här på hemsidan och kontakta oss gärna för mer information.

Varför sker förändringen?

Den främsta anledningen till förändringen är att skapa förutsättningar för en gemensam identifiering för hela offentliga sektorn. Försäkringskassan och Inera gjorde en gemensam upphandling under 2017. SecMaker är leverantör av Efos. I dagsläget finns ingen tidplan för införandet. För mer information hänvisar vi till Ineras webbplats.

För systemleverantörer

När Efos införs kommer systemleverantörer behöva ha stöd för både Efos- och SITHS-certifikat under en övergångsperiod på fyra år. Efos har en annan teknisk infrastruktur än SITHS och kräver därför en mer komplex typ av implementering.

Ta kontakt med oss för att få tillgång till det stöd som SITHS- respektive Efos-certifikat kräver. Med hjälp av vårt GrandID API får ni enkelt stöd för inloggning med både SITHS och Efos.

Läs mer om GrandID API.

För er som har en egen integration till SITHS idag erbjuder vi en mycket enkel lösning.