Efos

Lätt som en plätt när SITHS blir EFOS

Hösten 2018 startar övergången från SITHS till Efos som står för E-identitet för offentlig sektor. Svensk e-identitet hjälper er att göra övergången smidig.

Ombudstjänst för er inom vård och omsorg

Om ni som administrerar SITHS själva också vill ha en smidig övergång till Efos är ni välkomna att anlita oss som ombud. Då hanterar vi kataloger och kortutgivning, konfigurerar och uppdaterar, utbildar och administrerar ny tillitsdeklaration, revision, fotografering, utlämning av kort med mera.

Håll utkik här på hemsidan och kontakta oss gärna för mer information.

HSA- och SITHS-kunder

Befintliga HSA- och SITHS-kunder påverkas marginellt av övergången till Efos.

Varför sker förändringen?

Den främsta anledningen till förändringen är att skapa förutsättningar för en gemensam identifiering för hela offentliga sektorn.

Läs mer på Ineras webbplats

För systemleverantörer

Från och med hösten 2018 utfärdas de första Efos-certifikaten. Det innebär att systemleverantörer måste ha stöd för både Efos- och SITHS-certifikat under en övergångsperiod på fyra år. Efos har en annan teknisk infrastruktur än SITHS och kräver därför en mer komplex typ av implementering.

Ta kontakt med oss för att få tillgång till det stöd som SITHS- respektive Efos-certifikat kräver. Med hjälp av vårt GrandID API får ni enkelt stöd för inloggning med både SITHS och Efos.

Läs mer om GrandID API.

För er som har en egen integration till SITHS idag erbjuder vi en mycket enkel lösning.