Tjäna pengar som kortutlämningskontor

På den här sidan har vi samlat information till dig som kan tänka dig att arbeta extra för att hjälpa till med utgivning av SITHS-kort till vård- och omsorgsgivare. 

Erbjudande

Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb som ID-administratör med eget kortutlämningskontor. Jobbet innebär i korthet att hämta ut REK-försändelser innehållandes SITHS-kort hos ditt Postombud och sedan lämna ut SITHS-kortet till kortanvändaren enligt en fastställd rutin. Alla som har fyllt 18 år med en fast adress där man befinner sig minst två vardagar per vecka har klarat de första urvalskriterierna. Läs mer om övriga krav nedan. Åtagandet är tills vidare med en månads uppsägningstid.

Vad är ett SITHS-kort?

SITHS-kort är en elektronisk ID-handling som används inom hälso- och sjukvård för att identifiera en användare vid inloggning till e-hälsosystem. Korten används av alla former av vårdgivare och är ofta en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet. Kortet ser ut som ett kreditkort och innehåller information om användaren i tjänsten.

kortläsare

Bakgrund

SITHS har använts länge inom vård och omsorg men från och med våren 2020 ställs nya krav på hur de får lämnas ut till användaren. Svensk e-identitet AB är Sveriges största utfärdare av SITHS-kort till privata vård- och omsorgsgivare och behöver anpassa sig till de nya kraven. Det innebär bland annat att Svensk e-identitet behöver egna kortutlämningskontor där personal inom vård- och omsorg kan hämta sina SITHS-kort. Den geografiska spridningen måste vara god över landet varför erbjudandet att lämna ut SITHS-kort nu ges till privatpersoner.

Vad är ett kortutlämningskontor?

Kortutlämningskontoret är platsen där personal inom hälso- och sjukvård hämtar sina SITHS-kort. På varje kortutlämningskontor finns det ID-administratörer. ID-administratören är den som har utbildning om hur SITHS-korten får lämnas ut samt den som står för kortutlämningskontoret. Dvs det är ID-administratören som tecknar avtal med Svensk e-identitet om att tillhandahålla ett kortutlämningskontor.

Process för kortutlämningen

 1. Vårdgivaren beställer ett SITHS-kort av Svensk e-identitet till kortanvändaren
 2. SITHS-kortet skickas med rekommenderat brev till det kortutlämningskontor som dem väljer som leveransadress. Det tar normalt 2-4 veckor för ett REK innehållandes SITHS-kort att levereras
 3. Ett kuvert med PIN-koder till SITHS-kortet skickas till kortanvändarens folkbokföringsadress
 4. En avi postas till kortutlämningskontoret (personligen till ID-administratören)
 5. Avin + ID-handling tas med till Postombudet och reket hämtas ut
 6. SITHS-kortet ska förvaras inlåst tills det lämnas ut till kortanvändaren
 7. Kortanvändaren kontaktar ID-administratören enligt det sätt som ID-administratören själv angett på Svensk e-identitets webbsida. Målet med kontakten är att hitta en plats och en tidpunkt för utlämningen av SITHS-kortet
 8. Vid mötet mellan ID-administratören och kortanvändaren lämnas SITHS-kortet ut enligt de rutiner som ID-administratören lärt sig under utbildningen
 9. ID-administratören fakturerar Svensk e-identitet via frilansfinans.se eller via eget företag för de SITHS-kort som lämnats ut

Krav samt åtagande som kortutlämningskontor

 • Vara minst 18 år
 • Tala och skriva svenska flytande
 • Vara helt fri från belastning i Polisens belastningsregister
 • Ha SITHS-korten inlåsta i någon typ av förvaringsutrymme, låda/skåp/rum eller liknande i väntan på kortutlämning
 • Ha en egen PC (ej Mac) med två lediga USB-portar
 • Ha en privat mobiltelefon och/eller e-postadress för kommunikation med kortanvändare och Svensk e-identitet AB.
 • Ha en stadigvarande adress där du befinner dig minst två vardagar per vecka (det måste vara samma ort som kortutlämningen sker på) under minst sex månader från avtalets tecknande
 • Kunna erbjuda en representabel lokal där kortutlämning sker. Det kan vara en hotell-lobby, café, arbetsplats eller annan lokal. Den egna bostaden är inte godkänt att använda sig av. Alternativt erbjuder du hemleverans av SITHS-kortet men det utgår ingen extra ersättning för det
 • Ha internetuppkoppling på den plats där SITHS-korten ska lämnas ut
 • Vara en ansvarstagande och serviceinriktad person
 • Genomgå utbildning för ID-administratörer (webbutbildning på någon timme)
 • Vara tillgänglig för utlämning av SITHS-kort enligt överenskomna tider. Du väljer själv hur tillgänglig Du vill vara men två vardagar (hel eller delar av) per vecka är ett minimum
 • Vid uppsägning av avtalet, bibehålla kortutlämningskontoret med utlämning av SITHS-kort under uppsägningstiden (en månad)
 • Följa regelverket för kortutlämningskontor och ID-administratörer

Det är meriterande
– om du själv jobbar inom vård och omsorg
– om du har ett giltigt SITHS-kort (ej Telia e-leg)

Ersättning

För varje utlämnat SITHS-kort ges en ersättning om 500 kr brutto, inklusive semesterersättning. Ersättningen betalas ut som lön via www.frilansfinans.se  Eventuella avgifter som nämns är redan avdragna i ersättningen från oss. Dvs du får 500 kr per SITHS-kort i lön, innan avdrag av eventuell inkomstskatt.

Om det krävs ett ytterligare möte för att lämna ut kortet ersätts det med 250kr. Det kan ske om den som ska ha kortet exempelvis inte har en giltig legitimation med sig, om det är fel person som kommer eller om de inte har med sig kuvertet med PIN-koderna till kortet.

Antalet SITHS-kort som ska lämnas ut kan bli allt från noll till flera stycken i veckan. Men egentligen kan vi inte säga någonting säkert om antalet eftersom vi inte vet vart kortanvändarna bor som behöver ett SITHS-kort.

Hur blir jag en ID-administratör med eget kortutlämningskontor?

Fyll i formuläret här. Väljer vi ut dig så är nästa steg en kort intervju, därefter att teckna avtal om kortutlämningskontor samt genomgå webbutbildningen.

Ring oss på 018-481 19 00 eller skicka ett mail till ombud@e-identitet.se om du funderar över något.

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se
Telefon: 018-481 19 00

Här finns våra nuvarande kortutlämningskontor