Vi har SITHS-kort men även ett fåtal Teliakort

Vi har SITHS-kort men även ett fåtal Teliakort

De som har Teliakort kan behålla dem (dock som längst till juni 2022) under förutsättning att ni satt er in i riskerna med att inte byta ut dem till SITHS eid.

Om ID-administratörerna i er organisation har Teliakort måste personen komplettera med ett nytt SITHS e-id kort. Det gamla Teliakortet måste dock finnas kvar fram till 5 maj 2020 för att kunna hantera befintliga SITHS-kort. Det nya SITHS-kortet ska uppgraderas med ett nytt SITHS e-id-certifikat. Observera att ni måste ha TVÅ utbildade ID-administratörer för att ni ska kunna byta era certifikat.

När ni vill beställa SITHS e-id till de som har Teliakort följer ni bara ordinarie beställningsrutiner för SITHS-kort.