Vi vill uppgradera våra SITHS-kort

Vi vill uppgradera våra SITHS-kort

Organisationer som endast använder SITHS-kort behöver inte byta ut sina kort. Certifikaten på korten måste däremot bytas, men innan dess måste ni som organisation uppfylla vissa krav.

Krav för uppgradering

 • Det måste finnas två ID-administratörer som genomgått vår ID-administratörsutbildning. Utbildningen är en webbutbildning som tar ca 15 minuter att genomföra och det är det här de ska kunna.  Ansvarig i er verksamhet måste maila in nedanstående uppgifter till ombud@e-identitet.se om de som ska vara ID-administratörer, innan de går utbildningen. Vi mailar därefter utbildningslänken till dem. Ange:
  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Vårdgivare/kund
  • Vårdenhet (enhet/avdelning under vårdgivaren)
 • Befintliga SITHS-kort måste vara korrekt utlämnade enligt utlämningsrutinen. Dvs de måste ha status ”mottaget”. Kort som uppgraderas trots att de inte är korrekt utlämnade kommer att spärras utan förvarning.
 • Befintliga SITHS-kort som beställts ska vara korrekt utlämnade inom tre månader. Kort som ligger outlämnade i mer än tre månader kommer att spärras av oss.
 • SITHS-kort som ska uppgraderas måste ha status ”mottaget” i SITHS-admin innan de får uppgraderas. Det är inte tillåtet att uppgradera ett kort som har status ”skickat” i SITHS Admin. Dessa kort kommer spärras utan förvarning.

Tidplan

Under förutsättning att ni uppfyller kraven ovan så kan ni påbörja uppgraderingen omgående. Uppgraderingen måste vara gjord innan 9:e december 2021. (Ansökan om dispens mellan Inera och DIGG är godkänd. Vilket innebär att det nu är möjligt att distansuppgradera SITHS-korten till 9:e december 2021). Därefter är det endast nya SITHS e-id kort som kan förses med SITHS e-id certifikat.

Uppgraderingen

För att kunna ladda ner nya certifikat krävs att kortanvändaren har tillgång till båda sina koder, en kod för legitimering och en kod för signering. Koderna finns i kodkuvertet som tillhör kortet. Om ni har personer i er organisation som inte har båda koderna kvar för sina befintliga SITHS-kort måste nya koder beställas via Svensk e-identitet, så att ni har koder redo inför uppgraderingen till SITHS e-id.

Observera att det bara är certifikaten från er kortutfärdare (Svensk e-identitet) som uppgraderas. Har ni certifikat från exempelvis en region (exempelvis EK-certifikat) på era kort måste ni beställa nya certifikat från dem efter uppgradering.

Vi har under de inledande uppgraderingarna upptäckt att vissa användare får problem med uppgraderingen om de har för många certifikat på kortet. Det verkar kunna bli problem om det finns mer än sex certifikat inklusive Telias certifikat på kortet. Vill ni kontrollera antalet certifikat kan ni med kortet i kortläsaren gå till Mina Sidor. Om det är fler än sju rader så kan det bli problem vid uppgraderingen. Det ni kan testa att göra då är att rensa bort befintliga certifikat på kortet via Mina Sidor. Om det inte hjälper så behöver ni beställa nya kort.

Länkar

Användarhandbok för uppgradering av SITHS-kort

Gå till ”Mina sidor” för att uppgradera kortet (måste öppnas i Internet Explorer 11)