Snart utökas Webbdirektivet för bättre tillgänglighet

Händer på tangentbord med hjälpmedel punktskrift

Webbdirektivet (WCAG) är en EU-lag som syftar till att öka webbplatsers tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan exempelvis handla om att grafiskt underlätta för användning av hjälpmedel, förbättra läsbarhet med färger och kontraster, beskriva bilder och rörlig media i text, erbjuda flera sätt att navigera bland annat.

När börjar det gälla?

Direktivet började gälla redan 2019 men från 23 september 2020 utökas det till att gälla även befintliga webbplatser genom WCAG 2.1. Om ytterligare ett år berörs även appar.

Vilka berörs av Webbdirektivet?

De som berörs är så kallade “offentligrättsliga organ”, alltså myndigheter, kommuner och regioner. Även privata organisationer med tjänster som finansieras med offentliga medel omfattas av Webbdirektivet.

Hur arbetar Svensk e-identitet med Webbdirektivet?

På Svensk e-identitet arbetar vi löpande för att göra våra tjänster mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, vilket även gynnar alla användare. En arbetsgrupp är utsedd som välkomnar synpunkter och frågor. Skicka gärna e-post till: wcag@e-identitet.se eller ring 018-481 19 00.

Läs mer på våra ”WCAG-sidor” 

Mer om Webbdirektivet

Läs mer om Webbdirektivet, eller egentligen Webbtillgänglighetsdirektivet och på engelska WCAG som står WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines hos DIGG.

Mer om Webbdirektivet hos DIGG

Fler nyheter