LinkedIn mall Tomas Skyddsomud

Vi tar lagen på blodigt allvar! 

Svensk e-identitet jobbar flitigt med att följa alla regler och lagkrav kring både Dataskyddsförordningen (GDPR) och tillgänglighetsfrågor på webben (WCAG). Därför har vi sett till att verkligen ha rätt person i spetsen när det kommer till dessa viktiga frågor. Tomas Algotsson jobbar som säljstöd på avdelningen för ombud och brinner även för integritets- och tillgänglighetsfrågor.

Tomas har jobbat på Vismabolaget Svensk e-identitet i två år och fick tidigt frågan om han ville bli DPM (Data Protection Manager) då han jobbat med dataskyddsregler på tidigare arbetsplatser. När det nya tillgänglighetskravet WCAG aktualiserades var det naturligt att även inkludera den frågan i sitt arbete.

Hur arbetar Svensk e-identitet med GDPR?

– Svensk e-identitet jobbar på ett realistiskt sätt för att på bästa sätt försöka angripa de praktiska utmaningarna och samtidigt hålla företaget compliant med GDPR, berättar Tomas. De tjänster vi utvecklar har en del inslag av “privacy by design” för att minimera mängden data som lagras om kunder och andra kontakter.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-lag som ersatte den tidigare personuppgiftslagen 25 maj 2018 för att effektivare stödja individens rätt till sin egen data. Det är Datainspektionens uppgift att se till att företag följer lagen om GDPR och inom Visma finns ett Data Protection Council som övervakar och följer upp att DPM på de olika Vismabolagen gör sitt jobb. 

– Svensk e-identitet har ett bra samarbete med Visma vad gäller frågor kring GDPR och arbetar med centraliserade avtal så alla företag – eller så kallade Business Units – gör likadant. Alla DPM träffas en gång per år för att diskutera utmaningar och lyfta funderingar, berättar Tomas.

Just nu jobbar Svensk e-identitet hårt med att gå igenom avslutade kunder för att se till så att inga personuppgifter sparas. En annan aktuell fråga är att löpande hålla avtalen uppdaterade enligt GDPR.

Se Svensk e-identitets integritetspolicy https://e-identitet.se/integritetspolicy/

Hur arbetar Svensk e-identitet med WCAG?

Tillgänglighetsdirektivet WCAG har kanske inte hunnit blivit lika känt som GDPR ännu, men är en standard med rekommendationer för att innehåll och tjänster på webben ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

– Som leverantör till bland annat cirka hälften av landets kommuner tar Svensk e-identitet även tillgänglighetsfrågan på stort allvar, berättar Tomas.  

Gruppen som arbetar med WCAG frågorna på Svensk e-identitet är Tomas Algotsson samt Martin Pettersson IT-koordinator och Hjalmar Wåhlander produktägare.

– I våra regelbundna möten går vi igenom de olika nivåerna för uppfyllnad av WCAG-direktiven och tar fram tillgänglighetsredogörelser för våra tjänster, som exempelvis BankID, Telia och Freja eID, berättar Tomas.

Läs mer om WCAG på Svensk e-identitet https://e-identitet.se/wcag/

Mer information

Vill du läsa mer om hur Svensk e-identitet jobbar med GDPR och WCAG hittar du all information på vår hemsida, 

https://e-identitet.se/integritetspolicy/

https://e-identitet.se/wcag/