Utgivningen SITHS-certifikat fortsätter

användardata

Inera och Telia fortsätter arbetet med framtidssäkra e-identiteterna för SITHS-kollektivet. Nuvarande version av SITHS-certifikaten med PKI-struktur för SHA1 kommer att uppgraderas till SHA2 för att kunna uppnå den högre tillitsnivån; LoA 3.

Krav på högre säkerhetsnivå från november 19

Den högre säkerhetsnivån kommer bland annat att krävas vid förskrivningar som hanteras via eHälsomyndigheten från och med november 2019. Fram till juni 2020 ges dock nuvarande SITHS-kort med SHA1 dispens för att användas vid kommunikation med eHälsomyndigheten.

Massuppgradering 2020

Under våren 2020 planerar Inera en massuppgradering som innebär att nya certifikat enligt SHA2 kommer att kunna hämtas av kortanvändarna via webbportalen SITHS Självadministration.

Om och hur SITHS-certifikaten på Telias eller Skatteverkens kort kommer att kunna uppgraderas är idag oklart. De som vill försäkra sig om att kunna uppgradera bör beställa SITHS företagskort.

Mer information finns på Ineras webbplats

Vad är SITHS e-legitimation?

SITHS e-legitimation används av personer inom vård och omsorg för att uppfylla kraven på stark autentisering vid åtkomst till information. Varje person har en personlig SITHS e-legitimation och med personlig pinkod.

Vad är SITHS funktionscertifikat?

SITHS Funktionscertifikat är ett certifikat som installeras på en server, och används för säker kommunikation när olika organisationers e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

Fler nyheter