Sveriges största och mest flexibla nät för SITHS kortutgivning

Vi har kortutlämningskontor spridda över hela landet. Under september tillkommer många nya och när utrullningen av de nya kontoren är klar kommer det att finnas ca 80 kontor att välja bland.

Svensk e-identitet har med eldsjälen Jörgen Hellgren i spetsen en lång och stolt historia i att lösa de flesta utmaningar SITHS och HSA-administration för med sig för vårdgivare. Och nu med nya säkerhetskrav för SITHS kortutlämning har det hänt igen. Svensk e-identitet kan nu presentera Sveriges i särklass största, mest tillgängliga och geografiskt utspridda nät av utgivningskontor.

Tidigare i år blev SITHS godkänd svensk e-legitimation. Allt som kan höja säkerheten för åtkomst till känsliga uppgifter välkomnas förstås av Svensk e-identitet, men det förde också med sig att utgivningsprocessen för utlämning av SITHS-kort till nya användare via postombud inte längre kunde tillåtas. Som vanligt lät inte Svensk e-identitet hindras av detta. Snart kläcktes idén om att använda en annan part för utlämning av korten.

– Frågan om att hjälpa till gick först till stora aktörer inom vård och omsorg, men så kom pandemin och vi förstod såklart att de behövde fokusera på annat som var viktigare, säger Jörgen Hellgren, grundare och chef för Ombudsverksamheten på Svensk e-identitet.

svensk e identitet

Alternativet att använda andra mindre privata aktörer var inte ett alternativ då det skulle vara svårare att kontrollera rutiner kring utlämningen, inte minst med tanke på eventuell personalomsättning.

– Så kom vi på den först tillsynes lite vilda idén att använda oss av privatpersoner, vilket visade sig vara ett lyckat drag! Med dem får vi en direktkontakt och tydlig ansvarsfördelning samtidigt som vi kan sätta fingret på en karta och bestämma exakt var vi vill ha ett kontor, berättar Jörgen.

I dag har Svensk e-identitets Ombudsavdelning byggt upp ett imponerande kortutgivningsnät med ett 80-tal omsorgsfullt utvalda personer spridda över landet. De servar nu vårdgivare med kortutlämning enligt alla rutiner som krävs för att uppfylla säkerhetskraven. Dessa personer utgör en viktig bricka i svensk hälso- och sjukvård eftersom mycket tid och energi kan sparas på resor och även gör att vården kan vara mer snabbrörlig med flexibla anställningar och arbetsorter. Dessutom blir det enklare för lokala vård- och omsorgsgivare att starta upp sin verksamhet när det finns lokal närvaro av kortutlämningskontor.

Heja Ombudsavdelningen på Svensk e-identitet!