Nu lanserar vi Sambinarium

Mobilitet inom vård och omsorg

Intresset för att ansluta sig till Sambi via ombud är stort. Både roligt och förståeligt med tanke på den enkel- och snabbhet vår e-tjänst för komplett anslutning innebär för kommuner och andra vårdgivare som måste vara Sambianslutna om drygt ett år.

För att vi ska hinna med att ”träffa” alla som vill höra mer om Sambi och ombudstjänsten samt få svar på frågor erbjuder vi Sambinarium, webbmöten, cirka två gånger i veckan under september och oktober.

Fler nyheter