Kontakta Pointsharp för rätt version av Net iD

Då Net iD 6.5 fortfarande inte fungerar tillsammans med den nya uppdateringen av Windows 10 behöver våra SITHS-kunder som drabbas av problemet ta kontakt med Pointsharp för att få tillgång till den senaste versionen.

Varför finns inte den senaste versionen tillgänglig hos Svensk e-identitet?

Anledningen till att Svensk e-identitet dessvärre inte kan tillhandahålla den senaste versionen är en avtalstvist som uppstod mellan de inblandade parterna i och med att Inera gick ur Efosprojektet. Svensk e-identitet har endast möjlighet att tillhandahålla den version vi har åtkomst till via Inera; alltså Net iD 6.5.

Vilka problem kan uppstå?

Att använda den tidigare versionen tillsammans med Windows 10 kan innebära säkerhetsrisker, samt ge problem med inloggning och nedladdning av certifikat då den inte längre supporteras och vidareutvecklas av Pointsharp.

Vad ska jag göra om jag använder Net iD 6.5?

Vi rekommenderar våra SITHS-kunder som fortfarande använder Net iD 6.5 att kontakta bolaget Pointsharp som äger Net iD Enterprise direkt för att teckna ett eget avtal med dem. När Inera, Telia och Pointsharp finner en lösning för SITHS-kollektivet kommer eventuella kundspecifika avtal som tecknas för Net iD Enterprise att ersättas.

Om jag redan använder en senare version?

De som redan har egna avtal för version 6.6. eller senare version av Net iD har fullt supporterade versioner och ska därför inte beröras av uppdateringar från Microsoft eller andra större aktörer. Pointsharp stödjer löpande de två senaste releaserna av respektive programvara som nu gäller 6.6 och 6.7 för Net iD Enterprise. Inom kort släpps version 6.8 och då upphör dock även stödet för 6.6.

Kontakta Pointsharp

Kontakta Pointsharp för mer information och priser här.